Lissauer.com

Abonneer op YouTube

Overlast gevende asiel-shoppers houden vrij spel

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Mark Harbers, gaf tijdens een debat donderdag toe dat regels uit Brussel hem verhinderen maatregelen te treffen tegen asiel-shoppers. Deze komen uit veilige landen maar kunnen niet worden uitgezet.