Lissauer.com

Abonneer op YouTube

Foute uitreizigers krijgen paspoort terug

Vijf uitreizigers hebben officieel het Nederlanderschap teruggekregen. Ze zijn ook geen ongewenst persoon meer. Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant. Eerder oordeelde de Raad van State in april dat twee uitreizigers hun nationaliteit onterecht zijn kwijt geraakt. Op verzoek van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is de intrekking van het staatsburgerschap nu in vergelijkbare zaken preventief ingetrokken, laat het ministerie van Justitie en Veiligheid in een toelichting weten. De Kamer reageert woedend.