Lissauer.com

Abonneer op YouTube

Asielzoekers verdienen aan gezinshereniging

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft boetes moeten betalen omdat de dienst niet tijdig kon beslissen over aanvragen voor gezinshereniging. Op die manier konden de aanvragers jarenlang profiteren van een extra vergoeding veroorzaakt door de trage procedures bij de IND. De Staatssecretaris Mark Harbers (VVD) handhaaft deze voor asielzoekers lucratieve dwangsom omdat hij vindt dat de IND sneller moet werken. Coalitiegenoot CDA is het daar niet mee eens.