Lissauer.com

Abonneer op YouTube

Hiddema met ei van Columbus ongewenste vreemdelingen

Vreemdelingen die geen kans maken op asiel en hier strafbare feiten plegen kunnen niet worden uitgezet. De afgelopen vijf jaar liepen pogingen daartoe meer dan 10.000 keer spaak, omdat het herkomstland om uiteenlopende redenen weigerde of niet reageerde. De nieuwe Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Ankie Broekers-Knol (VVD) begint nu weer van voren af aan. De illegalen werken niet mee aan hun uitzetting en de landen van herkomst willen ze niet terug. 'Als de criminele illegaal wordt vastgezet wil hij wél meewerken aan terugkeer' betoogt strafpleiter en Kamerlid Theo Hiddema (FvD). Bij vrijwillige terugkeer werken de herkomstlanden wél mee.