Lissauer.com

Abonneer op YouTube

Martin Bosma (PVV) botst met minister van Cultuur over diversiteit

Om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen moet de cultuursector 'diversiteitscodes' ondertekenen. Als Martin Bosma (PVV) de minister van Cultuur, Ingrid van Engelshoven (D66) vraagt naar de bedoeling van de codes en het nut ervan, komt er geen duidelijk antwoord. 'Dit is een bananenrepubliek- methode om geld uit te geven' vindt Bosma.