Lissauer.com

Abonneer op YouTube

VVD ziet niks in kalifaat-tribunaal

Het CDA pleit voor een speciaal tribunaal in Irak of Syrië om genocideplegers te kunnen berechten. 'Dat gaat veel te lang duren en heeft geen zin' volgens de VVD. Beide partijen zijn het er wel over eens dat er ter plaatse moet worden berecht. 'Dat kan gewoon via de plaatselijke rechtbank die ook de doodstraf oplegt' volgens VVD-Kamerlid Sven Koopmans. Naar Nederland vluchtende genocideplegers wacht een veel mildere straf.