Lissauer.com

Abonneer op YouTube

'Pact van Marakesh' vrijbrief voor immigranten

Over enkele maanden tekent de regering het 'Pact van Marakesh' dat de rechten van vluchtelingen regelt. Nederland doet dat in VN verband. De vluchtelingen krijgen daardoor veel meer rechten op steun en verblijf dan nu het geval is. Roelof Bisschop (SGP) legt het uit.