Lissauer.com

Abonneer op YouTube

D66 jat PVV-voorstel Cito-toets

D66 is woensdag na zes jaar tot het PVV-inzicht gekomen dat het toch beter is de Cito-toets voor- in plaats van na het schooladvies te laten maken. De leraar heeft dan een objectief instrument in handen waarop hij zijn schooladvies kan baseren. Dit heeft Harm Beertema (PVV) al zes jaar bepleit, maar dat werd genegeerd omdat het een PVV-voorstel is. D66 is zonder de PVV te verwittigen en zonder debat met de Kamer tot dit besluit gekomen omdat de PVV-motie toch zou zijn aangenomen.